VegeFest 7. & 8.10.23

Öffentlicher Modelleisenbahntag am 01.10.23

Moritz Neumeier – 02.10. – KUBA

Tanzcafé „Halloween“ 10.10. Bürgerhaus

Michael Hatzius am 20.10.23 im KUBA

Ryan Sheridan: Preview Tour – 27.10. KUBA

Miniaturwelt Modelleisenbahn